Uppdrag/Kompetens

Här beskrivs vilken kompetens företaget besitter samt exempel på genomförda uppdrag.

Företaget består av grundaren och seniorkonsulten Jonny Johansson samt ett nätverk av pålitliga underkonsulter som anlitas vid behov.

Bakgrund Jonny Johansson
Högskoleutbildad i data, ekonomi och pedagogik.

Besöker regelbundet Microsoft i London för att tillsammans med världseliten i Excel bättra på sina kunskaper. Mer info om dessa event https://gtc.modeloff.com/london/

Jonny har hållit hundratals kurser i bland annat kalkylprogram (MS Excel och Google Sheets). Allt från nybörjarkurser till avancerade VBA kurser.

Jonny har för närvarande ett nära samarbete med flera stora företag.
Däribland Reitan Convenience (Pressbyrån och 7-Eleven)
samt Elgigantens centrallager.

Exempel på uppdrag av JIT Utbildning:

Reitan Convenience
PIM (år 2010 – används fortfarande)
Åt Reitan Convenience har vi bland annat gjort en intern Excelapplikation kallad PIM (Prognos och Informationsmodell).

Denna modell gör många saker, bland annat görs en automatisk analys av alla butiker och förbättringsförslag genereras automatiskt.
Det går till exempel att för varje enskild butik se optimal bemanning. Denna bemanning baseras på flera olika parametrar, bland annat vilka varor som butiken säljer.

Alla Sveriges Pressbyrå och 7-Elevenbutiker analyseras i en fil utan att analyserna går långsamt. Detta beror på hastighetsoptimerade formler och makroprogrammering.

Elgigantens Centrallager
Ruttplaneringsapplikation (år 2015-2016)

I samband med byta av datasystem behövde Elgiganten ett system som tog hand om all ruttplanering Elgiganten hade för hela norden. Vi byggde upp ett system i Excel som som via enkel inmatning genererade koder som exporterades och lästes in i det nya datasystemet.
Nu är ruttplaneringen outsourcad och Excelapplikationen används inte längre.

Tidigare uppdrag:

El-Giganten SGS – Schedule Generating System
Automatiserar och optimerar schemaläggningen med hänsyn tagen till annonskampanjer, lönedatum, anställningsgrader, helger, etc. Används på alla El-Gigantens varuhus i Sverige.

Skara Sommarland
Från 47 separata Excelkalkylblad till ett system som hanterar schemaläggning för de olika stationerna på Skara Sommarland. Man kan bland annat välja attraktion och bestämma arbetstider för en viss attraktion och sedan fylla i schemat med dessa tider. Även här finns ett sammanställningssystem där man till exempel kan se totalt antal arbetstimmar för en viss attraktion eller för en grupp attraktioner (till exempel bad). Systemet hanterar upp till 450 anställda.

Elkjöp Norden QBR – Questback Report
Varje Elgiganten/Elkjöp/Gigantti- butik i Norden går in och svarar på frågor på Internet och av detta genereras en databasfil. Denna fil kopplas sedan samman med filer från Elköps ekonomisystem. Detta leder fram till rapporter där det går att se trender och viktiga nyckeltal som är nya för verksamheten.