Drive och Sheets

Här visas  ett exempel på hur en Google Drive och Google Sheets kurs är upplagd för en specifik kund.
Upplägget är gjort i samråd med kunden.

Kurs i Google Drive och Google Sheets.

Potentialen med Google Drive och Google Sheets är stor men i början kan det vara krångligt att förstå hur allt fungerar. Kursen syftar till att skapa en helhetsförståelse för Google Drive och kunskaper om vilket bra verktyg Google Sheets kan vara när det används till fullo. Övningarna under kursen är till stor del hämtade från Reitans dagliga verksamhet. Vi kommer att jobba med bland annat butiks- och produktlistor. Vi kommer till exempel att i en av övningarna att koppla Google Maps till en lista med butiker.

Google Drive

Under denna delen av kursen går vi igenom grundtankarna bakom Google Drive och hur man hanterar Drive på bästa sätt. Stor vikt läggs vid att skapa förståelse för fil- och mapprättigheter. Hänsyn kommer att tas till deltagarnas förkunskaper. Därför kan längden på detta kursmoment variera från grupp till grupp.

Exempel på kursmoment:

Skillnaden mellan Google Drive och vanlig filserver.
Hur använder man ”Min Enhet”
Vad innebär ”Delas med mig”
Avancerad sökning.
Gruppbehörigheter.
Tips och trix för snabbare arbete.
Rättigheter på fil och mappnivå.

Google Sheets

Denna del av kursen består av tre delar

 1. Känn dig bekväm med GS
  Här går vi igenom hur man gör enkla Excelsaker i GS. (Flytta data, infoga rader, låsa rader med mera). Framförallt sånt som skiljer sig från Excel
  Under detta moment kommer kursdeltagarna att jobba ganska mycket själva med relativt enkla övningsuppgifter.
      Exempel på kursmoment:
  Summaknapp
  Format
  Låsningar
  Flytta rader och kolumner
  Kortkommandon

 

 1. Vad är bra med GS i nuläget?
  Samarbetet i realtid, nya funktioner, användbara tillägg med mera. Saker som GS kan göra snabbt och enkelt men som är krångligt eller omöjligt att göra med Excel.
  Här kommer det att bli en hel del Aha-upplevelser. Denna del i kursen lägger vi mest tid på.
  Exempel på kursmoment:
  FILTER-funktion
  Listhantering med filtervyer
  Tillägg för rättning av fel i listor
  Geografiska tillägg
  Samarbete
  GOOGLETRANSLATE-funktion
  Länkade områden
 2. Vad kan bli bra med GS i framtiden?
  Vissa funktioner är i nuläget begränsade, Exempelvis kommer bara GOOGLEFINANCE åt aktiekurser i USA. Detta kommer troligtvis att ändras framöver. Därför tittar vi även på några saker som har stor potential. Detta är den kortaste delen i kursen
  Exempel på kursmoment:
  IMAGE-funktion
  GOOGLEFINANCE-funktion
  IMPORTHTML – stor potential men lite för krånglig i nuläget
  Google-utforskaren

För att kurserna ska bli så bra som möjligt kommer det att finnas två nivåer att välja mellan.

Kursnivån baseras på Excelkunskaper – detta eftersom kalkylverktyget Google Sheets är likt Excel.

Skillnaden mellan kurserna är att vi i Fördjupningskursen kommer att beröra mer avancerade funktioner i Google Sheets och hålla ett högre tempo i avsnittet med listhantering.

Grund – Deltagarna i denna grupp är lite osäker på formler och har inte helt koll på låsning med $. Deltagarna är ej heller bekväma med lite mer avancerade funktioner som till exempel SUMMA.OM och LETARAD.

Fördjupning – Deltagarna i denna grupp har koll på det mesta av grunderna inom Excel. Deltagarna bör ha jobbat med funktioner som LETARAD eller SUMMA.OM. Sortera och filtrera lisor är enkelt.

 

Tillbaks till kurser