Excelkurser

Nedan är exempel på en utbildningssatsning vi hos ett större rikstäckande företag.
Vi skräddarsydde utbildningar efter kundens behov.

Allmänt

I alla kurser fokuserar vi på effektiv Excelanvändning. Att hitta det snabbaste och smidigaste sättet att göra saker på. Nedanstående beskrivning av kurserna tar upp huvudpunkterna i utbildningen. Fler moment kommer att gås igenom. Ta gärna med egna frågeställningar till kurserna.

Grundkurs – 2 dagar

För dig som vill lära dig grunderna i Excel

Huvudsyftet med denna kurs ligger i att skapa en förståelse för hur Excel fungerar. Mycket fokus läggs på formelhantering: Bygga-, autofylla- och kopiera formler behandlas ingående. Vi tar även upp hur man låser cellreferenser med $

Huvudpunkter i kursen:

 • Allmän listhantering – låsa översta raden på skärm och vid utskrift.
 • Filter i lista – kunna filtrera fram delar av en lista.
 • Sortering i lista – även sortering efter färg och flera sorteringsnycklar.
 • Diagramhantering – skapa och ändra enkla diagram.
 • Enkla funktioner – Medel, Max och antal.
 • Om tid finns tittar vi även på grundläggande Pivot-tabell.
 • Önskemål från deltagare.

Accelererad grundkurs och delar av fördjupningskurs – 1 dag

För dig som har viss kunskap om Excel och vill lära dig mer

Vi börjar med att repetera grundkursen, vi håller ett högt tempo genom hela kursen. Utöver momenten i grundkursen kommer vi även att gå igenom:

 • Tillverkning av egna kortkommandon.
 • Mer ingående diagramhantering.
 • Mer ingående Listhantering.
 • Om tid finns – Villkorsfunktioner så som ANTAL.OM och SUMMA.OM.
 • Önskemål från deltagare

Fördjupningskurs – 2 dagar

För dig som jobbar mycket i Excel och har kunskaper motsvarande grundkurs.

Kortare repetition av grunder. I Kursen fördjupar vi våra kunskaper i att kunna analysera och sammanställa data på ett effektivt sätt. Vi kommer bland annat att gå igenom:

 • Effektiv användning av funktionerna LETARAD, och ANTAL.OM
 • Nästling av funktioner (funktioner i funktioner)
 • Pivottabeller
 • Bygga anpassat talformat.
 • Introduktion till Makro.
 • Mallar – låsning, verifieringar mm.
 • Deltagarnas önskemål.

Tillbaks till kurser