Design: Marc Sommarstråle

Excelkurser - vad skiljer oss från övriga aktörer?

Våra lärare har lång erfarenhet från affärsvärlden av bland annat systemutveckling i Excel hos både små och stora företag. Parallellt med kurserna arbetar vi aktivt med våra företagskunder och är up-to-date med alla tips och trix i de olika programmen. Praktik och teori skiljer sig åt i verkligheten och vi delar med oss av de erfarenheter vi har.


Företagsanpassade kurser

Före kursens start: Kunskapsinventering av kursdeltagarna genom enkäter eller intervjuer. Efter detta skräddarsyr vi kurserna efter varje enskilt företags behov. Vi föreslår även lämplig gruppsammansättning, där målet är att de olika grupperna blir så homogena som möjligt för maximalt utbyte av kursen.


Under pågående kurs

För att anpassa utbildningen används kundens egna filer, eller så anpassar vi exemplen till deltagarnas egen verksamhet. Kursen kan förläggas i kundens egen miljö, eller i våra kurslokaler.


Efter kursen

Efter genomförd kurs får alla kursdeltagare diplom. JXL Consulting erbjuder även fri support gällande frågor kring de olika momenten i kursen, dock ej specifika filer som ej avser kursmaterial.

Vårt mål efter avslutad kurs är att alla kursdeltagare har ökat sin kunskapsnivå och är nöjda med utbildningen.


Öppna kurser

De öppna kurserna följer en standardmall, se exempel under Kurser, med standardiserade utbildningar, där det ej finns behov av företagsanpassade kurser.


Kursutbudet

JXL Consulting erbjuder kurser av två typer: företagsanpassade och öppna. Företagsanpassade kurserna baseras på standardkurser, men specialanpassas efter de behov och aktuella kunskaper som finns hos varje enskilt företag.


Flexibilitet

Hyr datorer av oss, eller använd egna. Använd vår kurslokal eller egna lokaler. Vi anpassar oss efter var i Sverige eller Norge kunden vill att kursen ska hållas. Det är förmodligen lättare för en kursledare att åka till Stockholm än det är för kursdeltagarna att komma till Jönköping.


Kursavgiften är alltid per dag, inte per deltagare. Däremot rekommenderar vi max sex deltagare per kurs.

Utbildning och

applikationsutveckling

Excel, Word, Powerpoint, Outlook

Vid utveckling av egna företagsanpassade applikationer erbjuder vi hjälp med support när behov finns.

Har man inte själv kunskapen, gör vi helt enkelt hela jobbet. Med hjälp av makroprogrammering når man långt utanför Excels normala begränsningar. Exempelvis kan man förenkla rapporteringen genom att trycka på en knapp i Excel och få en snygg, professionell rapport för distribution till exempel via mail. Även här erbjuder JXL Consulting stor flexibilitet. Uppdragen startar oftast genom att kunden kontaktar oss och vill ha hjälp att lösa ett problem.

Copyright 2000 - 2013

JXL Consulting erbjuder antingen fast pris eller löpande timdebitering. De projekt vi arbetat med har varierat mycket. Allt från några timmar att utveckla, till projekt som sträckt sig över flera år.

Kontakta oss gärna för en diskussion om det är något du funderar på, eller om du har ett konkret problem som behöver lösas.

Vilka våra kunder är kan du läsa på sidan Våra kunder.

DESIGN - Sommarstråle

http://www.sommarstrale.se

Utbildning

Applikationsutveckling i Excel