Design: Marc Sommarstråle

Excel, Word, Powerpoint, Outlook

Våra kunder

Våra kunder

Copyright 2000 - 2013

Här är ett axplock ur tidigare uppdrag. Är du nyfiken på något, eller vill du veta mer, Kontakta oss!


Banverket Produktion

Vi tillverkade ett system för att hantera avvikelser, som automatiskt kan infoga dagens datum och ger en sammanställning med alla avvikelser för ett projekt. I sammanställningen visas avvikelsens typ, vilket datum den skapades, datum den godkändes, etc.


Reitan Servicehandel PIM - Prognose- og Informasjons Modell

En modell för att prognostisera och informera om ca 500 butikers ekonomiska situation baserat på normtal och nyckeltal. Information som ligger till grund för analyserna är bland annat antal kunder per timme, personalkostnader, snittköp per kund, etc.

Under utvecklingen har vi haft täta kontakter med regionchefer, ekonomichef och projektledare.


El-Giganten WIS – Warehouse Information System

Verktyg för att analysera nyckeltal. Användare lägger in viss information som sparas i databaser. Det finns två olika nivåer på att visa information. En del som visas för ”vanliga” anställda med ett enkelt diagram och en annan del som automatgenererar exporter, som e-postas till ledningen.


El-Giganten SGS – Schedule Generating System

Automatiserar och optimerar schemaläggningen med hänsyn tagen till annonskampanjer, lönedatum, anställningsgrader, helger, etc. Används på alla El-Gigantens varuhus i Sverige.


Skara Sommarland

Från 47 separata Excelkalkylblad till ett system som hanterar schemaläggning för de olika stationerna på Skara Sommarland. Man kan bland annat välja attraktion och bestämma arbetstider för en viss attraktion och sedan fylla i schemat med dessa tider. Även här finns ett sammanställningssystem där man till exempel kan se totalt antal arbetstimmar för en viss attraktion eller för en grupp attraktioner (till exempel bad). Systemet hanterar upp till 450 anställda.


Elkjöp Norden QBR – Questback Report

Varje butik i Norden går in och svarar på frågor på Internet och av detta genereras en databasfil. Förutom detta används en Excelfil med information kring omsättning. Dessa filer används sedan tillsammans för att ta fram rapporter. Man kan se trender, butiksstandard i förhållande till omsättning, hur en viss butik ligger till i förhållande till andra butiker, etc.

DESIGN - Sommarstråle

http://www.sommarstrale.se

Tidigare uppdrag

7-eleven

Adapta

Apoteket

Banverket

Dixon group International

El-Giganten

Lexicon

Pressbyrån

Tibnor

Timberjack

Elkjøp AS

Continental Gislaved Däck