VÄLKOMMEN!
RING +46 (0) 70 – 17 51 555
Top

Investera för framtiden

Kurser som utgår från era behov.
Modeller och stöd som gör er mer effektiva.

Kurser

Fokus i vårt kursutbud är Microsoft Excel där vi erbjuder kurser på alla nivåer, från grund till avancerad. Vi kan också erbjuda kurser i PowerPoint, Word, Google Sheets och flera andra program. Alla kurser tar avstamp i er verklighet. Vi går inte bara igenom programmets funktioner utan anpassar utifrån vad ni behöver.

Microsoft Excel

I den här kursen fokuserar vi på effektiv Excelanvändning, att hitta det snabbaste och smidigaste sättet att utföra saker på.

Google Drive & Google Sheet

Kursen syftar till att skapa en helhetsförståelse för Google Drive och kunskaper om vilket bra verktyg Google Sheets kan vara när det används till fullo.

Microsoft Powerpoint

Att göra en proffsig Powerpointpresentation är inte helt enkelt. Denna kurs innehåller både teori och praktik.

Anpassade kurser

Vi anpassar kursens innehåll utifrån kursdeltagarnas förkunskaper och er verksamhet. Ibland intervjuar vi deltagare för att anpassningen ska bli så bra som möjligt. I de flesta kurser använder vi övningsexempel från ert företag för att göra kursen mer realistisk.

Flexibla modeller

Ibland räcker inte er tid eller kunskap till för att själva ta fram modeller i Excel. Vi hjälper er att modifiera befintliga modeller, och vi kan också tillverka modeller från grunden.

Modeller

Vi tillverkar modeller i Excel utifrån era behov. Vi har lång erfarenhet av att bygga många olika typer av modeller. Uppdragens längd varierar från någon dag till flera månader.
Att göra modellerna så lättanvända som möjligt är något vi alltid strävar efter.

Automatisering

Att automatisera rapporter sparar mycket tid. Via ett makro kan vi hjälpa er att hämta flera externa filer och sammanställa dem automatiskt.

Bemanning och resursplanering

Många företag brottas med att räkna ut den optimala bemanningen. Kontakta oss så visar vi några exempel på bemanningskalkyler.

Prognoser

Prognostisering baserat på flera olika faktorer är något vi är bra på. Vi visar er gärna Excels kraftfulla prognostiseringsalgoritmer.

Resurshanteringsmall

JXL Consulting tog fram en planeringsapplikation i Microsoft Excel som hanterar personal, robotar och andra resurser. Filen ersatte flera tidigare excelmallar, och ger en totalbild över beläggning samt planerad beläggning i verksamheten. Filen är hastighetsoptimerad med ett speciellt optimeringsverktyg. Med en enkel knapptryckning kan användaren lägga till eller ta bort ett projekt.

ABB Robotics

ABB Robotics tillverkar industrirobotar.

Beräkningsmodell, beslutsstöd och analys

Vi utvecklade en kraftfull, lättanvänd beräkningsmodell, “CoronaPIM”, som hade två syften. Dels att göra en prognos för framtida månaders försäljning på butiksnivå. Denna prognostisering tog hänsyn till betydligt fler parametrar än vad prognoser vanligtvis gör och träffsäkerheten ökade därför markant. CoronaPIM användes också som beslutsstöd till att betala ut rättvisa krisstöd till butikerna, baserat på ett stort antal kriterier.

Pressbyrån och 7-Eleven

Det finns ungefär 400 Pressbyrå- och 7-elevenbutiker i Sverige. Dessa butiker drabbades i olika grad av Covid-19.

Ruttplaneringsapplikation

I samband med ett byte av IT-system behövde Elgiganten ett system som tog hand om all ruttplanering för hela norden. Vi byggde en applikation i Excel som gjorde det enkelt att planera rutter. Ruttplaneringssystemet tog bland annat hänsyn till säsongsvariationer och kampanjer. I applikationen fanns en exportfunktion så att de planerade rutterna kunde överföras till andra system.

Elgigantens Centrallager

Elgigantens nordiska centrallager på 107 000 kvadratmeter finns i Jönköping och förser 425 varuhus med produkter.

Biljetthanteringssystem

Vi utvecklade ett stabilt biljetthanteringssystem för utskrivbara biljetter i Excel, med utökad funktionalitet jämfört med tidigare system och möjlighet att få en bättre översikt över biljettbokningen än tidigare.

SilverRail

SilverRail är ett teknikföretag inom resebranschen specialiserat på järnvägsindustrin, med verksamhet i fyra länder och en global kundbas.

Budgeterings- och rapporteringssystem

I nära samarbete med företaget byggde JXL Consulting “Kundrapporten”, ett nytt budgeterings- och rapporteringssystem som är lätt att ändra utifrån ständigt skiftande förutsättningar. I Kundrapporten går det att generera kundspecifika excelfiler som är kopplade till övergripande ekonomisk data. I de kundspecifika filerna hanterar kundansvariga och ledningsgrupp budgetsiffror och annan viktig information.

Publicis Groupe Sweden

Publicis Groupe Sweden är ett av Sveriges största företag inom medierådgivning, medieförmedling, marknadsföring och marknadskommunikation.

Statistikarbete

Uppdraget innebar att samla in data från olika officiella statistikdatabaser och andra källor, och sedan på ett pedagogiskt sätt visualisera dessa data för att beskriva en snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Andra delar av uppdraget var att ta fram webbaserade intervjufrågor och statistisk bearbetning av svaren, samt att utveckla en algoritm för prognostisering.

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län, och en regional pådrivande kraft för att ställa om till en miljömässigt hållbar verksamhet och klimatsmart vardag.