VÄLKOMMEN!
RING +46 (0) 70 – 17 51 555
Top

Vårt arbetssätt

Anpassade kurser

  1. Inventering
    Kursdeltagarna fyller i ett detaljerat formulär om förkunskaper. Det finns också möjlighet att komma med önskemål kring kursmoment.
  2. Anpassning
    Vi anpassar kursens innehåll utifrån kursdeltagarnas förkunskaper och er verksamhet. Ibland intervjuar vi deltagare för att anpassningen ska bli så bra som möjligt. I de flesta kurser använder vi övningsexempel från ert företag för att göra kursen mer realistisk.
  3. Genomförande
    En normal kurs är oftast två heldagar, antingen hos er eller i en extern lokal. På de mer avancerade kurserna arbetar vi ofta med deltagarnas egna övningsuppgifter.

Vi anpassar kursens innehåll utifrån kursdeltagarnas förkunskaper och er verksamhet. Ibland intervjuar vi deltagare för att anpassningen ska bli så bra som möjligt. I de flesta kurser använder vi övningsexempel från ert företag för att göra kursen mer realistisk.

Standardkurser