Microsoft Powerpoint
Teori
1 läsning
Läsning: Genomgång tips och riktlinjer
Praktik
11 Läsningar
Läsning: Kortkommandon
Läsning: Ändra layout
Läsning: Bildsorteringsvy
Läsning: Anteckningar
Läsning: Åhörarkopior
Läsning: Hämta format-penseln
Läsning: Bakgrundsbilder
Läsning: SmartArt
Läsning: Mallar
Läsning: Animationseffekter
Läsning: Anpassad animering
Om tid finns
1 läsning
Läsning: Diagram
VÄLKOMMEN!
RING +46 (0) 70 – 17 51 555
Top

Microsoft Powerpoint

£0
Instruktör:
Kategorier:
Recensioner:

Om den här kursen

Att göra en proffsig Powerpointpresentation är inte helt enkelt. Denna kurs innehåller både teori och praktik. I teoridelen pratar vi om hur bra presentationer är uppbyggda och under den praktiska delen av kursen får deltagarna göra egna presentationer. Vi tar hänsyn till deltagarnas önskemål under kursen.

 

TEORI
Genomgång tips och riktlinjer
PRAKTIK

Diagram går vi igenom om tid finns.

Kortkommandon
Ändra layout
Bildsorteringsvy
Anteckningar
Åhörarkopior
Hämta format-penseln
Bakgrundsbilder
SmartArt
Mallar
Animationseffekter
Anpassad animering
OM TID FINNS
Diagram

 

 

Kursplan

Teori

1 läsning
Läsning: Genomgång tips och riktlinjer
minutes
Praktik

Diagram går vi igenom om tid finns.

11 Läsningar
Läsning: Kortkommandon
minutes
Läsning: Ändra layout
minutes
Läsning: Bildsorteringsvy
minutes
Läsning: Anteckningar
minutes
Läsning: Åhörarkopior
minutes
Läsning: Hämta format-penseln
minutes
Läsning: Bakgrundsbilder
minutes
Läsning: SmartArt
minutes
Läsning: Mallar
minutes
Läsning: Animationseffekter
minutes
Läsning: Anpassad animering
minutes
Om tid finns

1 läsning
Läsning: Diagram
minutes