VÄLKOMMEN!
RING +46 (0) 70 – 17 51 555
Top

Konsultuppdrag i Excel

Vi kombinerar vårt tekniska kunnande med en förmåga att se helheten, oavsett om vi tar oss an stora eller små konsultuppdrag. Vi hjälper er att ta fram komplexa mallar och modeller som är lätta att använda, ändra och komplettera.

Tidigare uppdrag

Resurshanteringsmall

JXL Consulting tog fram en planeringsapplikation i Microsoft Excel som hanterar personal, robotar och andra resurser. Filen ersatte flera tidigare excelmallar, och ger en totalbild över beläggning samt planerad beläggning i verksamheten. Filen är hastighetsoptimerad med ett speciellt optimeringsverktyg. Med en enkel knapptryckning kan användaren lägga till eller ta bort ett projekt.

ABB Robotics

ABB Robotics tillverkar industrirobotar.

Ruttplaneringsapplikation

I samband med ett byte av IT-system behövde Elgiganten ett system som tog hand om all ruttplanering för hela norden. Vi byggde en applikation i Excel som gjorde det enkelt att planera rutter. Ruttplaneringssystemet tog bland annat hänsyn till säsongsvariationer och kampanjer. I applikationen fanns en exportfunktion så att de planerade rutterna kunde överföras till andra system.

Elgigantens Centrallager

Elgigantens nordiska centrallager på 107 000 kvadratmeter finns i Jönköping och förser 425 varuhus med produkter.

Biljetthanteringssystem

Vi utvecklade ett stabilt biljetthanteringssystem för utskrivbara biljetter i Excel, med utökad funktionalitet jämfört med tidigare system och möjlighet att få en bättre översikt över biljettbokningen än tidigare.

SilverRail

SilverRail är ett teknikföretag inom resebranschen specialiserat på järnvägsindustrin, med verksamhet i fyra länder och en global kundbas.

Budgeterings- och rapporteringssystem

I nära samarbete med företaget byggde JXL Consulting “Kundrapporten”, ett nytt budgeterings- och rapporteringssystem som är lätt att ändra utifrån ständigt skiftande förutsättningar. I Kundrapporten går det att generera kundspecifika excelfiler som är kopplade till övergripande ekonomisk data. I de kundspecifika filerna hanterar kundansvariga och ledningsgrupp budgetsiffror och annan viktig information.

Publicis Groupe Sweden

Publicis Groupe Sweden är ett av Sveriges största företag inom medierådgivning, medieförmedling, marknadsföring och marknadskommunikation.

Statistikarbete

Uppdraget innebar att samla in data från olika officiella statistikdatabaser och andra källor, och sedan på ett pedagogiskt sätt visualisera dessa data för att beskriva en snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Andra delar av uppdraget var att ta fram webbaserade intervjufrågor och statistisk bearbetning av svaren, samt att utveckla en algoritm för prognostisering.

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län, och en regional pådrivande kraft för att ställa om till en miljömässigt hållbar verksamhet och klimatsmart vardag.

Beräkningsmodell, beslutsstöd och analys

Vi utvecklade en kraftfull, lättanvänd beräkningsmodell, “CoronaPIM”, som hade två syften. Dels att göra en prognos för framtida månaders försäljning på butiksnivå. Denna prognostisering tog hänsyn till betydligt fler parametrar än vad prognoser vanligtvis gör och träffsäkerheten ökade därför markant. CoronaPIM användes också som beslutsstöd till att betala ut rättvisa krisstöd till butikerna, baserat på ett stort antal kriterier.

Pressbyrån och 7-Eleven

Det finns ungefär 400 Pressbyrå- och 7-elevenbutiker i Sverige. Dessa butiker drabbades i olika grad av Covid-19.

Analysverktyg

Trulog samlar automatiskt in mätvärden från truckar hos sina kunder. Dessa mätvärden hamnar i en databas. Vi hjälpte till att göra en dynamisk mall med koppling till databasen så att Trulogs kunder enkelt kan upptäcka förbättringsområden i verksamheten. Det går smidigt att välja vilka nyckeltal som ska analyseras och resultatet visas både i sifferform och i grafer.

TruLog AB

TruLog AB erbjuder konsulttjänster inom logistik med fokus på logistiklösningar för intern materialhantering.

    SÄG HEJ