Google Sheets (Google Kalkylark)
Känn dig bekväm med GS
5 Läsningar
Läsning: Summaknapp
Läsning: Format
Läsning: Låsningar
Läsning: Flytta rader och kolumner
Läsning: Kortkommandon
Vad är bra med GS i nuläget?
7 Läsningar
Läsning: FILTER-funktion
Läsning: Listhantering med filtervyer
Läsning: Tillägg för rättning av fel i listor
Läsning: Geografiska tillägg
Läsning: Samarbete
Läsning: GOOGLETRANSLATE-funktion
Läsning: Länkade områden
Vad kan bli bra med GS i framtiden?
4 Läsningar
Läsning: IMAGE-funktion
Läsning: GOOGLEFINANCE-funktion
Läsning: IMPORTHTML – stor potential men lite för krånglig i nuläget
Läsning: Google-utforskaren
VÄLKOMMEN!
RING +46 (0) 70 – 17 51 555
Top

Google Sheets (Google Kalkylark)

£0
Instruktör:
Kategorier:
Recensioner:

Om den här kursen

Kurs i Google Drive och Google Sheets.

Potentialen med Google Drive och Google Sheets är stor men i början kan det vara krångligt att förstå hur allt fungerar. Kursen syftar till att skapa en helhetsförståelse för Google Drive och kunskaper om vilket bra verktyg Google Sheets kan vara när det används till fullo. Övningarna under kursen är till stor del hämtade från deltagarnas företags dagliga verksamhet. Vi kommer att jobba med bland listor som använs i verksamheter. Vi kommer till exempel att i en av övningarna att koppla Google Maps till en lista hämtad från deltagarnas företag.

För att kurserna ska bli så bra som möjligt kommer det att finnas två nivåer att välja mellan.

Kursnivån baseras på Excelkunskaper – detta eftersom kalkylverktyget Google Sheets är likt Excel.

Skillnaden mellan kurserna är att vi i Fördjupningskursen kommer att beröra mer avancerade funktioner i Google Sheets och hålla ett högre tempo i avsnittet med listhantering.

GrundDeltagarna i denna grupp är lite osäker på formler och har inte helt koll på låsning med $. Deltagarna är ej heller bekväma med lite mer avancerade funktioner som till exempel SUMMA.OM och LETARAD.

Fördjupning Deltagarna i denna grupp har koll på det mesta av grunderna inom Excel. Deltagarna bör ha jobbat med funktioner som LETARAD eller SUMMA.OM. Sortera och filtrera lisor är enkelt.

 

KÄNN DIG BEKVÄM MED GS

Här går vi igenom hur man gör enkla Excelsaker i GS. (Flytta data, infoga rader, låsa rader med mera). Framförallt sånt som skiljer sig från Excel Under detta moment kommer kursdeltagarna att jobba ganska mycket själva med relativt enkla övningsuppgifter.

Summaknapp
Format
Låsningar
Flytta rader och kolumner
Kortkommandon
VAD ÄR BRA MED GS I NULÄGET?

Samarbetet i realtid, nya funktioner, användbara tillägg med mera. Saker som GS kan göra snabbt och enkelt men som är krångligt eller omöjligt att göra med Excel. Här kommer det att bli en hel del Aha-upplevelser. Denna del i kursen lägger vi mest tid på.

FILTER-funktion
Listhantering med filtervyer
Tillägg för rättning av fel i listor
Geografiska tillägg
Samarbete
GOOGLETRANSLATE-funktion
Länkade områden
VAD KAN BLI BRA MED GS I FRAMTIDEN?

Google Sheets utvecklas hela tiden, vi tittar i denna del av kursen på funktioner som har stor framtidspotential.

IMAGE-funktion
GOOGLEFINANCE-funktion
IMPORTHTML – stor potential men lite för krånglig i nuläget
Google-utforskaren

 

Kursplan

Känn dig bekväm med GS

Här går vi igenom hur man gör enkla Excelsaker i GS. (Flytta data, infoga rader, låsa rader med mera). Framförallt sånt som skiljer sig från Excel Under detta moment kommer kursdeltagarna att jobba ganska mycket själva med relativt enkla övningsuppgifter.

5 Läsningar
Läsning: Summaknapp
minutes
Läsning: Format
minutes
Läsning: Låsningar
minutes
Läsning: Flytta rader och kolumner
minutes
Läsning: Kortkommandon
minutes
Vad är bra med GS i nuläget?

Samarbetet i realtid, nya funktioner, användbara tillägg med mera. Saker som GS kan göra snabbt och enkelt men som är krångligt eller omöjligt att göra med Excel. Här kommer det att bli en hel del Aha-upplevelser. Denna del i kursen lägger vi mest tid på.

7 Läsningar
Läsning: FILTER-funktion
minutes
Läsning: Listhantering med filtervyer
minutes
Läsning: Tillägg för rättning av fel i listor
minutes
Läsning: Geografiska tillägg
minutes
Läsning: Samarbete
minutes
Läsning: GOOGLETRANSLATE-funktion
minutes
Läsning: Länkade områden
minutes
Vad kan bli bra med GS i framtiden?

Google Sheets utvecklas hela tiden, vi tittar i denna del av kursen på funktioner som har stor framtidspotential.

4 Läsningar
Läsning: IMAGE-funktion
minutes
Läsning: GOOGLEFINANCE-funktion
minutes
Läsning: IMPORTHTML – stor potential men lite för krånglig i nuläget
minutes
Läsning: Google-utforskaren
minutes