Premiumkurs Excel
Huvudmoment
7 Läsningar
Läsning: Repetition av fördjupningskurs
Läsning: Avancerad tidsangivelsehantering
Läsning: Restaurering av listor
Läsning: Koppla celler till bilder
Läsning: Villkorsstyr formatering kopplad till veckodagar och månadsslutshantering
Läsning: Effektivare letauppfunktioner
Läsning: ”Tvätta data” tex felaktiga tider, felaktiga personnummer mm
Makrohantering
9 Läsningar
Läsning: Spela in makro
Läsning: Koppla makro till knapp
Läsning: Titta i koden – ändra koden
Läsning: Onödig kod
Läsning: Klipp och klistra mellan olika makron
Läsning: Bygga egen makrokod
Läsning: IF- och FOR
Läsning: Bygga egna funktioner
Läsning: Inputbox
VÄLKOMMEN!
RING +46 (0) 70 – 17 51 555
Top

Premiumkurs Excel

£0
Instruktör:
Kategorier:
Recensioner:

Om den här kursen

3 halvdagar + 1 repetitionshalvdag

En kurs för dig som behärskar momenten i grund och fördjupningskursen och vill lära dig använda Excel på ett smartare sätt. Denna kurs har fokus på makro och makroprogrammering.

HUVUDMOMENT
Repetition av fördjupningskurs
Avancerad tidsangivelsehantering
Restaurering av listor
Koppla celler till bilder
Villkorsstyr formatering kopplad till veckodagar och månadsslutshantering
Effektivare letauppfunktioner
”Tvätta data” tex felaktiga tider, felaktiga personnummer mm
MAKROHANTERING
Spela in makro
Koppla makro till knapp
Titta i koden – ändra koden
Onödig kod
Klipp och klistra mellan olika makron
Bygga egen makrokod
IF- och FOR
Bygga egna funktioner
Inputbox

Kursplan

Denna kurs har fokus på makro och makroprogrammering

Huvudmoment

7 Läsningar
Läsning: Repetition av fördjupningskurs
minutes
Läsning: Avancerad tidsangivelsehantering
minutes
Läsning: Restaurering av listor
minutes
Läsning: Koppla celler till bilder
minutes
Läsning: Villkorsstyr formatering kopplad till veckodagar och månadsslutshantering
minutes
Läsning: Effektivare letauppfunktioner
minutes
Läsning: ”Tvätta data” tex felaktiga tider, felaktiga personnummer mm
minutes
Makrohantering

9 Läsningar
Läsning: Spela in makro
minutes
Läsning: Koppla makro till knapp
minutes
Läsning: Titta i koden – ändra koden
minutes
Läsning: Onödig kod
minutes
Läsning: Klipp och klistra mellan olika makron
minutes
Läsning: Bygga egen makrokod
minutes
Läsning: IF- och FOR
minutes
Läsning: Bygga egna funktioner
minutes
Läsning: Inputbox
minutes